Wedding Le Minh

• Địa chỉ: 891 - Đường 2/4 - P.Vĩnh Phước - Nha Trang

• Số điện thoại: 0985383681

• Email: weddingleminh@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://weddingleminh.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/minh.le.96930013